Статьи

Українська нація – розвивається поступально.  Починають затверджуватися засади демократії, політичного плюралізму – зароджується громадянське суспільство. Стає логічним бажання українців отримати незалежне громадське мовлення, головна задача якого – сталий розвиток, становлення та удосконалення соціально значущих цінностей та такого, що доводитиме до населення істинну економічну, політичну ситуацію у країні – незалежно, незаангажовано, без цензури.

У вітчизняному телемовленні сьогодні велике засилля каналів, на яких подається не справді важлива інформація, а така, що є штучно нав’язаною, як важлива для суспільства. Медійним контентом цих телеканалів, як правило, є політико-кримінальна хроніка упереміш з розважальними телешоу. Ну, і звісно ж, реклама. Ні про які програми направлені на розвиток аудиторії годі й казати. Не один із існуючих українських каналів, нажаль, не може претендувати на звання «громадського». «Громадського», у тому розумінні, що має філософію свого мовлення направлену на високі соціальні цінності у питанні становлення української нації. Відомим є підхід до визначення поняття громадського мовлення як радше мистецького, навіть філософського. Говорячи точніше, громадське мовлення – інформування, навчання, розширення світогляду, неупередженість, незалежність, узагальнений підхід, рупор меншин, низька комерціалізація.

Постає питання, яким бути каналу громадського мовлення (КГМ) в Україні? Якими ідеями та постулатами він має бути наділений, що пропагувати і взагалі, чи має щось пропагувати, як фінансуватись та розвиватись?!

Фінансування

Саме прагматичній стороні вирішення даної задачі – фінансуванню, необхідно першопочатково надати увагу. Як зазначила представник організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана Романюк: «Все, що робитиметься за державні гроші, то залишатиметься гучномовцем влади. Потрібно створення саме громадського мовлення на незалежній платформі». Саме тому для створення каналу, що зможе називатись – «громадським», необхідно знайти формулу громадського фінансування. Абонентна плата, яку кожен в Україні, у кого є телевізор, повинен сплачувати щороку – в принципі, і створить ситуацію, за якої громадський канал не буде залежати від рекламодавців, стане незалежним не лише від політичних сил, але й від комерційних впливів. Поєднання політичної і комерційної незалежністі, створить ту основу, за якої КГМ, завоює довіру та можливості до серйозних інвестицій у якісне мовлення. Проте встановити певну абонентну плату (навіть невеликого розміру) стане можливим лише після того, коли канал здобуде довіру в суспільстві, коли його філософія буде оцінена, зрозуміла та підтримана.

Бюджети суспільного телебачення закордоном наразі на 60 % складаються з рекламних надходжень, 30 % – абонплата, решта – з інших джерел фінансування

До того часу необхідно шукати альтернативні незалежні джерела фінансування, як, наприклад, грантова допомога авторитетних міжнародних структур, розробка краудфандінгової компанії зі збору коштів для підтримання КГМ, допомога середнього бізнесу, ну і звісно ж кровні пожертви звичайних громадян. При цьому ні один із вищенаведених джерел фінансування не може впливати на редакційну політику каналу.

Так, бюджети суспільного телебачення закордоном наразі на 60 % складаються з рекламних надходжень, 30 % – абонплата, решта – з інших джерел фінансування.

Можлива схема фінансування громадського каналу

 

Ідея, цілі, принципи, філософія каналу

Багато хто говорить, що українська нація за 23 роки незалежності ще не відбулася. А як вона могла відбутися, коли державна політика не була направлена на її розвиток?! Не підіймалось питання: «Хто ми і куди йдемо?!». Не провадились системні заходи направлені на розвиток українців, як нації, що має вікову історію та культуру. Нації, що прямує у майбутнє з конкретними цілями, пріоритетами у своєму розвитку. Ключовими лозунгами розвитку якої повинні бути: культура, інтелігентність, порядність, мудрість, навчання та розвиток.

Основним завданням «громадського мовлення», попри те, що йому приписують безліч функцій, мають бути три домінанти:

 1.  інформування;
 2. просвіта;
 3. зацікавлення аудиторії.

Головною задачею каналу громадського телебачення повинно стати створення інформаційного середовища для всебічного висвітлення освітніх, наукових і культурних процесів у суспільстві та розвитку особистості. Канал повинен стати просвітницьким та сприяти розвитку громадянського суспільства. Пропагувати загальнолюдські моральні цінності, піднімати питання історичного розвитку українців, як нації, що проживає на теренах України.

Концепція КГМ має дотримуватись моральних засад суспільства, а його мета – позиціонування ідей культурного розвитку української нації.

Серед основних критеріїв, що мають переважати у КГМ є цікавий контент, оскільки сьогодні в телемовленні бракує саме соціально-відповідальних, соціально-корисних та розвиваючих програм. Філософія нового каналу має бути заснована на трьох нерозривно поєднаних постулатах: незалежне та неупереджене подання матеріалу; підняття, відновлення цінностей та традицій українського народу; висвітлення матеріалу, направленого на розвиток громади.

Однією із задач громадського каналу повинна стати консолідація нації

Ще однією задачею громадського каналу повинна стати консолідація нації. Ще в 80-ті рр. минулого сторіччя канадський історик українського походження О. Субтельний у написаній ним історії України показав, що є стійка лінія, яка розмежовує Україну на дві частини. З’ясувалося, що в різних частинах країни живуть люди з відмінними світоглядними цінностями, різним історичним досвідом, протилежними геополітичними устремліннями, відмінною культурною та мовною орієнтацією, різним баченням майбутнього, що зумовлено багатовіковими процесами.

Можлива філософія каналу громадського мовлення

 

«Запит на громадське є. Але це має бути комплексний підхід: радіо, телебачення, інтернет – холдинг, який охоплює громадське мовлення», – зазначив соціолог при обговоренні аудиторії громадського мовлення на одноіменному круглому столі у жовтні 2013 року, організованому ініціативною групою hromadske.tv.

Цільова аудиторія

Одразу постає питання: хто буде дивитись такий канал, чи потрібен він взагалі на часі та хто є його глядачі? Якщо ми говоримо про суспільне мовлення, то логічно, що воно повинно бути розробленим, у першу чергу, для тих, хто є рушійною силою у формуванні країни – активної аудиторії. Це люди, які не оглядаються назад, а впевнено прямують до своєї мети, адже головне у цьому світі не те, де ми стоїмо, а те, у якому напрямку ми рухаємось. Глядач КГМ рухається у напрямку, ціль якого знайти самого себе, зрозуміти, які задачі стоять перед ним як фахівцем, перед вітчизняними науковцями та українським суспільством загалом. Як знайти можливість розкрити себе тут і зараз?! Зрозуміти, якими цінностями наділено те суспільство, в якому він народився і проживає, пізнати себе, як частину єдиної української нації, усвідомити її витоки.

Це у першу чергу молоді люди, що зможуть віднайти відповіді на питання – в якому напрямку рухатись далі та, які цінності позиціонувати. А контент, що відроджуватиме українську культуру та цінності, може стати близьким і для більшості україномовних людей похилого віку. Проте може виникнути проблема з використанням сучасних технологій, якщо транслювання КГМ буде провадитись в інтернеті.

Основні засади висвітлення інформації на КГМ – це свобода викладу матеріалу та різнобарв’я програм, націлених на розвиток інтелектуальних, соціокультурних цінностей нації. Також, основним для КГМ повинна стати сучасна технічно-технологічна основа, свобода та талант.

Програмний контент каналу

У людей є запит на альтернативне телебачення, яким має стати КГМ.

Під альтернативним в медіа-просторі каналом можна розуміти канал, на якому висвітлюється не лише інформація, що правдиво показує роботу влади та стан речей в країні – економіці, медицині, освіті, тощо, але й таким, на якому піднімаються цінності, традиції нації, що на разі не пропагуються в телерадіомовленні. Формат телемовлення повинен бути спрямованим на розвиток. Розвиток у широкому розумінні цього слова, починаючи від просвітницьких, ознайомлювальних програм по спеціальностям та інтерв’ю з фахівцями, закінчуючи висвітленням понять історичного культурного становлення українського народу, як такого.

Ціллю програм каналів громадського мовлення повинно стати надихання людей на самоосвіту

Ціллю передач, програм КГМ повинно стати надихання людей на самоосвіту. Цілі каналу громадського телебачення повинні впливати на характер розвитку суспільства в цілому і на кожну людину окремо, на її моральні та естетичні цінності. Вдихати життєві сили в освітні та виховні процеси у суспільстві. Допомогти молодим людям, часто дезорієнтованим або таким, які прийняли помилкові життєві орієнтири, знайти себе і самореалізуватися.

А програмний контент громадського мовлення повинен складатись з двох складових: 1. мовлення, що обслуговує суспільну сферу, котра, в свою чергу, представляє інституції, у яких члени соціуму, ухвалюють рішення задля загального суспільного добробуту; 2. мовлення, що задовольняє потреби не суспільства загалом, а радше інтереси окремих його індивідів, наприклад  – фахівців певних спеціальностей, творчих людей, тощо.

Можлива схема контент-наповнення громадського мовлення

 

За пунктами основні типи програм, що повинні сформувати контент громадського альтернативного каналу, можна окреслити, як:

 • національно-відроджувальні культурно-мистецькі програми;
 • розвиваючі, просвітницькі програми за фаховими спеціальностями – за професійним спрямуванням;
 • програми направлені на розкриття та відношення громадськості до соціальних проблем, що стоять в суспільстві на часі;
 • інформаційно-незаангажовані, незалежні новини, з інтерв’ю «наживо».

Подання новин на КГМ. Як зазначає «Телекритика», – основний відсоток новин випуску сьогодні, як правило, підбирається за ознаками шести «С»: скандали, сенсації, страх, секс, смерть, сміх. Більше того, на окремих каналах такий підхід власників призводить до того, що новинні блоки інформують, за незначними винятками, про трагедії-аварії-вбивства-резидентсько-прем’єрські конфлікти та іншу інформаційну «чорнуху».

При поданні новин на новому альтернативному КГМ, необхідно змінити і менталітет, і філософію, і етику, і підходи до висвітлення новин. Наповнити ЗМІ фаховими журналістськими матеріалами. Треба створити відчуття внутрішньої свободи. Саме до цього мають прагнути журналісти КГМ.

Ефір КГМ має бути розподілений на тематичні блоки. Тематичному мовленню на громадському каналі має бути присвячений показ спеціальних програмам, включаючи новини, документальні фільми, освітні, економічні, культурологічні, історичні, спортивні, музичні програми, кіно чи подібні теми або програми, спрямовані на розвиток глядача, як складової, рушійної сили  нації – громадян України.

Основними можливими характеристиками новоствореного КГМ  даного типу, можна буде вважати: перевагами – формування нового світогляду українців – нації, що розвивається. Підняття питання її значимості та місця на планеті Земля, направленого на розвиток культурних, інтелектуальних та соціальних цінностей, незважаючи на мовні невідповідності громадян у державі; недоліками – можлива розбіжність менталітетів глядачів. Творчу розробку каналу можуть становити – сценарії, розкадровка, дизайн-розробка. У той самий час, технологіями виготовлення програм на каналі може стати – предметна зйомка, постановочні та «живі» відео зйомки, комп’ютерна графіка. Принципами викладення матеріалу мають бути – неупередженість, незаангажованість, прозорість, незалежність. А бажане відношення аудиторії до каналу повинно стати – отримання неупередженої, достовірної інформації, знань і вражень – як соціокультурного, так і професійного спрямування.

Основний постулат, що його має дотримуватись КГМ – довіра цільової аудиторії до всього створеного матеріалу на каналі. А основна ідея КГМ – намагання вказати людям не стільки ПРО ЩО  думати, а ЯК думати.

Канал повинен бути націленим на розкриття підняття питання становлення української нації. Лише на основі виконання цих завдань можна досягти зміцнення державності при зростанні добробуту українського народу, збереженні й розвитку його національно-культурних та духовних надбань, забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. 

При величезному виборі різних засобів масової інформації потреба в суспільному телебаченні насьогодні практично дорівнює нулю. Необхідно бути готовими до того, що українське громадське телебачення на початку свого розвитку може програвати вже існуючим каналам. Але, згодом, громадський канал зазначеного типу повинен завоювати пошану, довіру та стати лідером серед телеканалів суспільного мовлення, направлених на розвиток нації.

Публикация подготовлена для интернет-издания «Суспільне мовлення» в рамках конкурса журналистских материалов об общественном вещании, организованном общественной организацией «Телекритика» и проектом MEMEDIA при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании (Danida).

Републикация конкурсных материалов всячески приветствуется, при условии размещения активной гиперссылки на ресурс mymedia.org.ua.

Комментарии

Републикация
Закрыть
Правила републикации материала
 • 1MYMEDIA приветствует использование, перепечатывание и распространение материалов, опубликованных на нашем сайте.
 • 2Обязательным условием использования материалов MYMEDIA является указание их авторства, ресурса mymedia.org.ua как первоисточника и размещение активной ссылки на оригинал материала на нашем сайте.
 • 3Если републикуется лишь часть материала, это обязательно указывается в тексте.
 • 4Не допускаются изменения содержания, имен или фактов, наведенных в материале, а также другие его трансформации, которые влекут за собой искажение смысла и замысла автора.
 • 5MYMEDIA оставляет за собой право в любое время отозвать разрешение на использование материала.

Українська нація – розвивається поступально.  Починають затверджуватися засади демократії, політичного плюралізму – зароджується громадянське суспільство. Стає логічним бажання українців отримати незалежне громадське мовлення, головна задача якого – сталий розвиток, становлення та удосконалення соціально значущих цінностей та такого, що доводитиме до населення істинну економічну, політичну ситуацію у країні – незалежно, незаангажовано, без цензури.

У вітчизняному телемовленні сьогодні велике засилля каналів, на яких подається не справді важлива інформація, а така, що є штучно нав’язаною, як важлива для суспільства. Медійним контентом цих телеканалів, як правило, є політико-кримінальна хроніка упереміш з розважальними телешоу. Ну, і звісно ж, реклама. Ні про які програми направлені на розвиток аудиторії годі й казати. Не один із існуючих українських каналів, нажаль, не може претендувати на звання «громадського». «Громадського», у тому розумінні, що має філософію свого мовлення направлену на високі соціальні цінності у питанні становлення української нації. Відомим є підхід до визначення поняття громадського мовлення як радше мистецького, навіть філософського. Говорячи точніше, громадське мовлення – інформування, навчання, розширення світогляду, неупередженість, незалежність, узагальнений підхід, рупор меншин, низька комерціалізація.

Постає питання, яким бути каналу громадського мовлення (КГМ) в Україні? Якими ідеями та постулатами він має бути наділений, що пропагувати і взагалі, чи має щось пропагувати, як фінансуватись та розвиватись?!

Фінансування

Саме прагматичній стороні вирішення даної задачі – фінансуванню, необхідно першопочатково надати увагу. Як зазначила представник організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана Романюк: «Все, що робитиметься за державні гроші, то залишатиметься гучномовцем влади. Потрібно створення саме громадського мовлення на незалежній платформі». Саме тому для створення каналу, що зможе називатись – «громадським», необхідно знайти формулу громадського фінансування. Абонентна плата, яку кожен в Україні, у кого є телевізор, повинен сплачувати щороку – в принципі, і створить ситуацію, за якої громадський канал не буде залежати від рекламодавців, стане незалежним не лише від політичних сил, але й від комерційних впливів. Поєднання політичної і комерційної незалежністі, створить ту основу, за якої КГМ, завоює довіру та можливості до серйозних інвестицій у якісне мовлення. Проте встановити певну абонентну плату (навіть невеликого розміру) стане можливим лише після того, коли канал здобуде довіру в суспільстві, коли його філософія буде оцінена, зрозуміла та підтримана.

Бюджети суспільного телебачення закордоном наразі на 60 % складаються з рекламних надходжень, 30 % – абонплата, решта – з інших джерел фінансування

До того часу необхідно шукати альтернативні незалежні джерела фінансування, як, наприклад, грантова допомога авторитетних міжнародних структур, розробка краудфандінгової компанії зі збору коштів для підтримання КГМ, допомога середнього бізнесу, ну і звісно ж кровні пожертви звичайних громадян. При цьому ні один із вищенаведених джерел фінансування не може впливати на редакційну політику каналу.

Так, бюджети суспільного телебачення закордоном наразі на 60 % складаються з рекламних надходжень, 30 % – абонплата, решта – з інших джерел фінансування.

Можлива схема фінансування громадського каналу

 

Ідея, цілі, принципи, філософія каналу

Багато хто говорить, що українська нація за 23 роки незалежності ще не відбулася. А як вона могла відбутися, коли державна політика не була направлена на її розвиток?! Не підіймалось питання: «Хто ми і куди йдемо?!». Не провадились системні заходи направлені на розвиток українців, як нації, що має вікову історію та культуру. Нації, що прямує у майбутнє з конкретними цілями, пріоритетами у своєму розвитку. Ключовими лозунгами розвитку якої повинні бути: культура, інтелігентність, порядність, мудрість, навчання та розвиток.

Основним завданням «громадського мовлення», попри те, що йому приписують безліч функцій, мають бути три домінанти:

 1.  інформування;
 2. просвіта;
 3. зацікавлення аудиторії.

Головною задачею каналу громадського телебачення повинно стати створення інформаційного середовища для всебічного висвітлення освітніх, наукових і культурних процесів у суспільстві та розвитку особистості. Канал повинен стати просвітницьким та сприяти розвитку громадянського суспільства. Пропагувати загальнолюдські моральні цінності, піднімати питання історичного розвитку українців, як нації, що проживає на теренах України.

Концепція КГМ має дотримуватись моральних засад суспільства, а його мета – позиціонування ідей культурного розвитку української нації.

Серед основних критеріїв, що мають переважати у КГМ є цікавий контент, оскільки сьогодні в телемовленні бракує саме соціально-відповідальних, соціально-корисних та розвиваючих програм. Філософія нового каналу має бути заснована на трьох нерозривно поєднаних постулатах: незалежне та неупереджене подання матеріалу; підняття, відновлення цінностей та традицій українського народу; висвітлення матеріалу, направленого на розвиток громади.

Однією із задач громадського каналу повинна стати консолідація нації

Ще однією задачею громадського каналу повинна стати консолідація нації. Ще в 80-ті рр. минулого сторіччя канадський історик українського походження О. Субтельний у написаній ним історії України показав, що є стійка лінія, яка розмежовує Україну на дві частини. З’ясувалося, що в різних частинах країни живуть люди з відмінними світоглядними цінностями, різним історичним досвідом, протилежними геополітичними устремліннями, відмінною культурною та мовною орієнтацією, різним баченням майбутнього, що зумовлено багатовіковими процесами.

Можлива філософія каналу громадського мовлення

 

«Запит на громадське є. Але це має бути комплексний підхід: радіо, телебачення, інтернет – холдинг, який охоплює громадське мовлення», – зазначив соціолог при обговоренні аудиторії громадського мовлення на одноіменному круглому столі у жовтні 2013 року, організованому ініціативною групою hromadske.tv.

Цільова аудиторія

Одразу постає питання: хто буде дивитись такий канал, чи потрібен він взагалі на часі та хто є його глядачі? Якщо ми говоримо про суспільне мовлення, то логічно, що воно повинно бути розробленим, у першу чергу, для тих, хто є рушійною силою у формуванні країни – активної аудиторії. Це люди, які не оглядаються назад, а впевнено прямують до своєї мети, адже головне у цьому світі не те, де ми стоїмо, а те, у якому напрямку ми рухаємось. Глядач КГМ рухається у напрямку, ціль якого знайти самого себе, зрозуміти, які задачі стоять перед ним як фахівцем, перед вітчизняними науковцями та українським суспільством загалом. Як знайти можливість розкрити себе тут і зараз?! Зрозуміти, якими цінностями наділено те суспільство, в якому він народився і проживає, пізнати себе, як частину єдиної української нації, усвідомити її витоки.

Це у першу чергу молоді люди, що зможуть віднайти відповіді на питання – в якому напрямку рухатись далі та, які цінності позиціонувати. А контент, що відроджуватиме українську культуру та цінності, може стати близьким і для більшості україномовних людей похилого віку. Проте може виникнути проблема з використанням сучасних технологій, якщо транслювання КГМ буде провадитись в інтернеті.

Основні засади висвітлення інформації на КГМ – це свобода викладу матеріалу та різнобарв’я програм, націлених на розвиток інтелектуальних, соціокультурних цінностей нації. Також, основним для КГМ повинна стати сучасна технічно-технологічна основа, свобода та талант.

Програмний контент каналу

У людей є запит на альтернативне телебачення, яким має стати КГМ.

Під альтернативним в медіа-просторі каналом можна розуміти канал, на якому висвітлюється не лише інформація, що правдиво показує роботу влади та стан речей в країні – економіці, медицині, освіті, тощо, але й таким, на якому піднімаються цінності, традиції нації, що на разі не пропагуються в телерадіомовленні. Формат телемовлення повинен бути спрямованим на розвиток. Розвиток у широкому розумінні цього слова, починаючи від просвітницьких, ознайомлювальних програм по спеціальностям та інтерв’ю з фахівцями, закінчуючи висвітленням понять історичного культурного становлення українського народу, як такого.

Ціллю програм каналів громадського мовлення повинно стати надихання людей на самоосвіту

Ціллю передач, програм КГМ повинно стати надихання людей на самоосвіту. Цілі каналу громадського телебачення повинні впливати на характер розвитку суспільства в цілому і на кожну людину окремо, на її моральні та естетичні цінності. Вдихати життєві сили в освітні та виховні процеси у суспільстві. Допомогти молодим людям, часто дезорієнтованим або таким, які прийняли помилкові життєві орієнтири, знайти себе і самореалізуватися.

А програмний контент громадського мовлення повинен складатись з двох складових: 1. мовлення, що обслуговує суспільну сферу, котра, в свою чергу, представляє інституції, у яких члени соціуму, ухвалюють рішення задля загального суспільного добробуту; 2. мовлення, що задовольняє потреби не суспільства загалом, а радше інтереси окремих його індивідів, наприклад  – фахівців певних спеціальностей, творчих людей, тощо.

Можлива схема контент-наповнення громадського мовлення

 

За пунктами основні типи програм, що повинні сформувати контент громадського альтернативного каналу, можна окреслити, як:

 • національно-відроджувальні культурно-мистецькі програми;
 • розвиваючі, просвітницькі програми за фаховими спеціальностями – за професійним спрямуванням;
 • програми направлені на розкриття та відношення громадськості до соціальних проблем, що стоять в суспільстві на часі;
 • інформаційно-незаангажовані, незалежні новини, з інтерв’ю «наживо».

Подання новин на КГМ. Як зазначає «Телекритика», – основний відсоток новин випуску сьогодні, як правило, підбирається за ознаками шести «С»: скандали, сенсації, страх, секс, смерть, сміх. Більше того, на окремих каналах такий підхід власників призводить до того, що новинні блоки інформують, за незначними винятками, про трагедії-аварії-вбивства-резидентсько-прем’єрські конфлікти та іншу інформаційну «чорнуху».

При поданні новин на новому альтернативному КГМ, необхідно змінити і менталітет, і філософію, і етику, і підходи до висвітлення новин. Наповнити ЗМІ фаховими журналістськими матеріалами. Треба створити відчуття внутрішньої свободи. Саме до цього мають прагнути журналісти КГМ.

Ефір КГМ має бути розподілений на тематичні блоки. Тематичному мовленню на громадському каналі має бути присвячений показ спеціальних програмам, включаючи новини, документальні фільми, освітні, економічні, культурологічні, історичні, спортивні, музичні програми, кіно чи подібні теми або програми, спрямовані на розвиток глядача, як складової, рушійної сили  нації – громадян України.

Основними можливими характеристиками новоствореного КГМ  даного типу, можна буде вважати: перевагами – формування нового світогляду українців – нації, що розвивається. Підняття питання її значимості та місця на планеті Земля, направленого на розвиток культурних, інтелектуальних та соціальних цінностей, незважаючи на мовні невідповідності громадян у державі; недоліками – можлива розбіжність менталітетів глядачів. Творчу розробку каналу можуть становити – сценарії, розкадровка, дизайн-розробка. У той самий час, технологіями виготовлення програм на каналі може стати – предметна зйомка, постановочні та «живі» відео зйомки, комп’ютерна графіка. Принципами викладення матеріалу мають бути – неупередженість, незаангажованість, прозорість, незалежність. А бажане відношення аудиторії до каналу повинно стати – отримання неупередженої, достовірної інформації, знань і вражень – як соціокультурного, так і професійного спрямування.

Основний постулат, що його має дотримуватись КГМ – довіра цільової аудиторії до всього створеного матеріалу на каналі. А основна ідея КГМ – намагання вказати людям не стільки ПРО ЩО  думати, а ЯК думати.

Канал повинен бути націленим на розкриття підняття питання становлення української нації. Лише на основі виконання цих завдань можна досягти зміцнення державності при зростанні добробуту українського народу, збереженні й розвитку його національно-культурних та духовних надбань, забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. 

При величезному виборі різних засобів масової інформації потреба в суспільному телебаченні насьогодні практично дорівнює нулю. Необхідно бути готовими до того, що українське громадське телебачення на початку свого розвитку може програвати вже існуючим каналам. Але, згодом, громадський канал зазначеного типу повинен завоювати пошану, довіру та стати лідером серед телеканалів суспільного мовлення, направлених на розвиток нації.

Публикация подготовлена для интернет-издания «Суспільне мовлення» в рамках конкурса журналистских материалов об общественном вещании, организованном общественной организацией «Телекритика» и проектом MEMEDIA при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании (Danida).

Републикация конкурсных материалов всячески приветствуется, при условии размещения активной гиперссылки на ресурс mymedia.org.ua.

Копировать в буфер обмена
Подписаться на новости
Закрыть
Отписаться от новостей
Закрыть
Опрос
Закрыть
 • 1Какой стол вам нравится?*
 • 2На каком стуле вам удобнее сидеть?*
  На кресле
  На электрическом стуле
  На табуретке
 • 3Как вы провели лето? *